Obra Nova

Projectes d’obra nova, en totes les seves fases: estudis previs, avantprojecte, projecte bàsic, projecte d’execució, direcció de les obres i certificació final.

Reforma

Projectes de reforma, a partir de l’anàlisi de totes les possibilitats d’actuació en un habitatge o edifici existent.

Rehabilitació d'edificis

Projectes de rehabilitació d’edificis afectats per patologies.

Dictàmens, informes i taxacions

Redacció de dictàmens per advocats i Jutjats. Informes tècnics i taxacions pericials.

Documentacio tècnica

Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE), Cèdules d’habitabilitat, Certificats d’Eficiència Energètica, etc.