Project Description

· Tipologia
Rehabilitació de façanes

· Localització
C. Providència
Barcelona

· Data de projecte
2006