Project Description

· Tipologia
Reforma i rehabilitació d’habitatge

· Localització
El Masnou. El Maresme
Barcelona

· Data de projecte
2016