Project Description

· Tipologia
Reforma i rehabilitació d’habitatge

· Localització
L’Havana. Cuba
Amèrica Central

· Data de projecte
2016