Project Description

· Tipologia
Reforma, rehabilitació i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

· Localització
El Masnou. El Maresme
Barcelona

· Data de projecte
1997