Project Description

· Tipologia
Reforma d’habitatge

· Localització
Passatge l’Ordi
Barcelona

· Data de projecte
2017