Project Description

· Tipologia
Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

· Localització
Canet de Mar. El Maresme
Barcelona

· Data de projecte
2009