Project Description

· Tipologia
Reforma i rehabilitació d’edifici per a ús com a centre educatiu

· Localització
Badalona. El Maresme
Barcelona

· Data de projecte
2008