Project Description

· Tipologia
Nau industrial i oficines

· Localització
Hospitalet. Barcelonès
Barcelona

· Data de projecte
2003