Project Description

· Tipologia
Habitatge unifamiliar aïllat

· Localització
El Port de la Selva. Alt Empordà
Girona

· Data de projecte
1985