Project Description

· Tipologia
Habitatge unifamiliar aïllat

· Localització
Alella. El Maresme
Barcelona

· Data de projecte
1985