Project Description

· Tipologia
Habitatge unifamiliar aïllat

· Localització
Teià. El Maresme
Barcelona

· Data de projecte
2016