Project Description

· Tipologia
Habitatge unifamiliar aïllat

· Localització
Santa Perpètua de la Mogoda. El Vallès Occidental
Barcelona

· Data de projecte
2011